AP logo watermerk

Opleidingsmaterialen Online opleiding Coördinator Agressie & Geweld

voor gemeenten en sociaal domein

Onderstaand vindt u per blok een PowerPoint presentatie, een video en eventueel toelichtende documentatie.
U kunt deze informatie downloaden door te klikken op het betreffende icoontje.

Oriëntatie

Download PPT

Download video

Download toelichtende documentatie

Verkenning van het Speelveld

Download PPT

Download video

Download toelichtende documentatie

Draagvlak voor Agressiebeleid

Download PPT

Download video

Download toelichtende documentatie

Over beïnvloeding en sturing

Download PPT

Download video

Download toelichtende documentatie

Interne communicatie

Download PPT

Download video

Download toelichtende documentatie

Beleidsaspecten centraal

Download PPT

Download video

Download toelichtende documentatie

Van voorbereiding naar actie

Download PPT

Download video

Download toelichtende documentatie

Reflectie

Download PPT

Download video

Download toelichtende documentatie