Publieksagressie

Veilig in contact met burgers en cliënten

Een sociaal veilige werkomgeving is de basis voor productiviteit, persoonlijke groei en competentie-ontwikkeling.
Wij helpen organisaties om agressie vanuit burgers/inwoners  te voorkomen dan wel te begrenzen. Dit doen wij door een integrale aanpak van beleid, competentieversterking en adviseren over het veilig inrichten van de werkomgeving. Wij bieden hierin altijd maatwerk omdat we het belangrijk vinden om aan te sluiten bij de cultuur van samenwerken in uw organisatie

Wij ondersteunen uw leidinggevers en medewerkers met:

Wilt u meer weten over hoe wij kunnen bijdragen aan agressiepreventie?
Neem dan contact met ons op.