Advies

Integraal en gericht op de praktijk

Adviseren over het voorkomen van publieksagressie kan op veel manieren en vanuit veel invalshoeken. Wat wij in onze advisering belangrijk vinden is de samenhang tussen de verschillende te nemen maatregelen. En dat de maatregelen die genomen worden ook echt landen in de werkpraktijk van uw medewerkers. Wij noemen dit bij AgressiePrevent ‘levend veiligheidsbeleid’. In onze advisering werken wij planmatig en praktisch. Wij stellen u en onszelf steeds de vraag ‘Wat werkt voor uw organisatie op dit moment het beste’. Daarbij houden wij natuurlijk ook rekening met wat u als werkgever wilt en wat de wetgever van u eist.

Planmatig en praktisch adviseren

Planmatig en praktisch adviseren

Wilt meer weten over onze adviesmogelijkheden? Neem contact op.