Welkom bij AgressiePrevent
Experts in Sociale Veiligheid voor Gemeenten en Sociaal Domein

Heeft uw organisatie te maken met
ongewenst gedrag van medewerkers
of wilt u meer grip krijgen op agressie vanuit burgers of cliënten?
AgressiePrevent biedt u verschillende vormen van ondersteuning.

Veilig op Huisbezoek

Onze simulatietraining ‘Veilig op Huisbezoek’ speelt zich af in een echte woning en wordt uitgevoerd door een erkend docent Gevaarsbeheersing en een acteur.

Agressie aan de Telefoon

Heeft uw organisatie te maken met agressie aan de telefoon? Wij trainen medewerkers hoe te reageren op boosheid van klanten en de grens te stellen bij verbale agressie.

RI&E Agressie en Geweld

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers tot het opstellen van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E), waaronder agressie- en geweldsrisico’s.