Veilig op huisbezoek

Toelichting
Onze simulatietraining ‘Veilig op Huisbezoek’ speelt zich, indien mogelijk, in een echte woning af. De training wordt gegeven door een trainer, tevens erkend docent Gevaarsbeheersing, in samenwerking met een acteur. Deze training is geschikt voor gemeenteambtenaren, WMO professionals en professionals uit het sociaal domein die vanuit hun functie huisbezoeken afleggen. Als start van de training presenteren wij een praktisch afwegingskader waarmee u een veilig huisbezoek kunt vormgeven. Vervolgens gaan we in drie fasen op huisbezoek. In iedere van deze fasen ontvangt u concrete en praktische tips over wat u kunt zeggen en doen voor het bevorderen van uw eigen veiligheid. De drie fasen zijn:

  • Fase 1: Voorbereiding, aankomst en entree
  • Fase 2: In het huis, het gesprek aan tafel
  • Fase 3: Voorbereiden, verplaatsen en vertrek

In de verschillende fasen neemt u deel aan korte oefeningen met de acteur. Zo kunt u de gegeven tips zelf toe te passen.
Aan het einde van de training ontvangt u een hand-out met daarop de tips van de training.

Praktisch
Deze training duurt een dag en wordt door ons gegeven in een door u te regelen woning. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers. Wilt u meer weten over deze training Veilig op Huisbezoek? Neem dan contact op met Rob van den Biggelaar

Wist u overigens dat onze normstellingsbijeenkomsten en training Veilig op Huisbezoek zijn geaccrediteerd door SKJ? Het volgen van deze training levert uw professional herregistratiepunten op.