Training & Opleiding

Onze trainingen en opleidingen vergroten de competentie in gespreksvoering en het samenwerken bij agressie-incidenten. 

Als start van onze trainingsprogramma’s stellen wij samen met u de organisatienorm vast waarmee u de grens aangeeft in het gedrag van burgers in het contact met uw medewerkers. Deze norm luidt ‘emotie mag, agressie niet.’ Vervolgens trainen we uw medewerkers in veilig contact aan de telefoon, in de spreekkamer, aan balie en loket en in het veilig afleggen van een huisbezoek. Uw medewerkers buitendienst en Toezicht en Handhaving trainen we in veilig werken in de openbare ruimte of veilig handhaven. Voor medewerkers, leidinggevenden en bestuurders verzorgen we workshops gericht op het veilig organiseren van publieksbijeenkomsten en het reageren op agressie via sociale media. In onze begeleiding vinden wij het belangrijk om aan te sluiten op uw organisatiecultuur. Onze trainingen verhogen het bewustzijn ten aanzien van het gezamenlijk werken aan agressiepreventie. Ook vergroten zij de meldingsbereidheid van medewerkers. Onze trainingen worden ervaren als veilig en prettig om aan deel te nemen. De onderstaande trainingsactiviteiten en opleidingen worden door ons verzorgd:

Wist u overigens dat onze normstellingsbijeenkomsten en training Veilig op Huisbezoek zijn geaccrediteerd door SKJ? Het volgen van deze workshop en training levert uw professional herregistratiepunten op. Misschien ook goed voor u om te weten is dat we naast het uitvoeren van groepstrainingen ook één-op-één trainen. Wilt u meer weten over onze trainingsmogelijkheden? Neem contact op.
AgressiePrevent volgt de RIVM Corona richtlijnen, klik hier voor meer informatie.