Interne Veiligheid

Veilig in de onderlinge verhoudingen

Een sociaal veilige werkomgeving is de basis voor productiviteit, persoonlijke groei en competentie-ontwikkeling.
Wij helpen leidinggevende en teams om het welzijn in werk te vergroten, en meer te halen uit de onderlinge samenwerking. Wij bieden hierin altijd maatwerk omdat we het belangrijk vinden om aan te sluiten bij de cultuur van samenwerken in uw organisatie.
Zo kunt u ons inschakelen bij vraagstukken over conflicten in teams, pestgedrag, teamontwikkeling of hoe de communicatie te verbeteren. Maar ook voor een training Leidinggeven aan een Veilig Team, het begeleiden van intervisie, coaching of een Manager Assimilatie workshop om een team versneld te laten kennismaken met een nieuwe leidinggevende, en zo de interpersoonlijke veiligheid te bevorderen.

Wij ondersteunen uw leidinggevers en medewerkers met:

Wilt u meer weten over hoe wij kunnen bijdragen aan onderlinge veiligheid, productiviteit en persoonlijke ontwikkeling binnen uw organisatie?
Neem dan contact met ons op.