Onderzoek

Door inzicht komen tot effectievere maatregelen

Onderzoek naar de achtergronden van interne omgangsvormen vormt de hoeksteen van het sociaal veiligheidsbeleid binnen uw organisatie. Voor een goed begrip van het verschijnsel ‘ongewenste omgangsvormen’ is het immers belangrijk dat u inzicht heeft in de achterliggende oorzaken en de effecten. Met het inzicht dat u door onderzoek verkrijgt kunt u evalueren of de maatregelen en voorzieningen die u treft of wilt treffen ook effectief en efficiënt zijn. Binnen AgressiePrevent hebben wij de deskundigheid om u te adviseren en te helpen met verschillende soorten onderzoeken waaronder:

Wilt u meer weten over onze onderzoeksmogelijkheden? Neem contact op.