AP logo watermerk

Online opleiding Coördinator Agressie & Geweld

voor gemeenten en sociaal domein

Wilt u echt een bijdrage leveren aan een sociaal veilige organisatie?

Met onze online-opleiding tot coördinator Agressie & Geweld leert u goed invulling te geven aan uw taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van agressiepreventie. Agressiepreventie richt zich hierbij op het voorkomen en beheersen van agressief gedrag vanuit inwoners gericht tegen medewerkers van uw organisatie. Met onze opleiding bent u beter in staat om dit thema duurzaam vorm te geven binnen uw organisatie.

Voor wie?
Deze opleiding is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn bij gemeenten en sociaal domein of hier affiniteit mee hebben. De opleiding richt zich zowel op nieuwe als meer ervaren professionals die toe zijn aan het opdoen of opfrissen van inhoudelijke kennis op het thema ‘agressie van inwoners gericht tegen gemeentelijk medewerkers’.

Wat leert u in deze opleiding?
U krijgt de tools aangereikt om in uw organisatie aan de slag te gaan met bestaande vraagstukken op het gebied van agressiepreventie. U leert wat minimaal geregeld moet zijn in uw organisatie en wat hierin uw rol, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn als coördinator Agressie & Geweld. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het duurzaam opzetten en implementeren van agressiepreventiebeleid. Het speelveld en de actoren rondom het thema ‘agressie van inwoners’ wordt in kaart gebracht en u krijgt praktische tools aangereikt om draagvlak in uw organisatie voor het thema te ontwikkelen.

Hoe wordt gewerkt?
De kosten voor deelname aan deze opleiding bedragen €1475,- excl. 21% BTW. Facturering vindt plaats voor aanvang van de opleiding. De maximale groepsgrootte bedraagt 6 deelnemers. De bijeenkomsten vinden 1x per 2 weken plaats. Tussen de bijeenkomsten wordt door de deelnemers een praktijkopdracht uitgevoerd. Tussen de bijeenkomsten door bestaat de mogelijkheid van het uitwerken van opdrachten. Deelnemers ontvangen vanuit AgressiePrevent een certificaat van deelname bij een minimale aanwezigheid van 7 van de 8 bijeenkomsten.

De data waarop we de online opleiding Coördinator Agressie en Geweld in 2025 willen organiseren zijn:
> Blok 1: Maandag 13 januari 10.00-12.00 uur
> Blok 2: Maandag 03 februari 10.00-12.00 uur
> Blok 3: Maandag 24 februari 10.00-12.00 uur
> Blok 4: Maandag 10 maart 10.00-12.00 uur
> Blok 5: Maandag 24 maart 10:00-12.00 uur
> Blok 6: Maandag 07 april 10.00-12.00 uur
> Blok 7: Maandag 14 april 10.00-12.00 uur
> Blok 8: Maandag 28 april 10.00-12.00 uur

Onze opleiding richt zich op de onderstaande onderwerpen en vraagstukken:

Onderwerpen
>
Wat houdt de rol in van Coördinator Agressie en Geweld?
> Wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden?
> Welke kennis heeft u nodig op het gebied van het thema agressiepreventie?
> Hoe ziet het speelveld van wetgeving en sectorafspraken eruit?

Vraagstukken
>
Hoe krijgt u de ambitie van uw organisatie helder?
> Hoe werkt u binnen de beleidsmatige- en organisatorische kaders van uw organisatie?
> Hoe houdt u agressiepreventie levend binnen uw organisatie?
> Hoe zet u het thema op de kaart bij uw managementteam?
> Hoe vertaalt u de ambitie van uw organisatie in concrete activiteiten?
> Hoe werkt u vanuit een jaarplan?

Interesse in deze opleiding?
Geef uw interesse dan hier aan.