Over Ons

Experts in Sociale Veiligheid

AgressiePrevent helpt gemeenten en organisaties in het sociaal domein met het voorkomen en beheersen van agressie vanuit burgers richting medewerkers. Ook richten wij ons op het bevorderen van de sociale veiligheid in de onderlinge verhoudingen binnen de organisatie. Vanuit de aanpak van integrale advisering ondersteunen wij onze opdrachtgevers met onderzoek, instrumentontwikkeling, advisering, opleiding en training.

Tot onze expertise op het terrein van sociale veiligheid rekenen wij:

  • Agressiepreventie (reageren op boosheid en dwingend gedrag van burgers en het voorkomen en begrenzen van verbale agressie).
  • Geweldsbeheersing (beperken van optredende (fysieke) agressie, fysieke controle).
  • Beleidsadvisering (ontwikkelen van beleid en implementeren van het beleid).
  • Implementatie van het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) (landelijke rol).
  • CPTED (advies in sociaal veilig ontwerpen, inrichten en beheren van de fysieke ruimte).
  • Veiligheid in de onderlinge arbeidsverhoudingen (veilige relaties in organisaties).

Onze bijdrage kent daarin vormen als:

  • Advisering, vanuit een integrale kijk op het verschijnsel agressie en uw organisatie.
  • Onderzoek, waaronder risico-inventarisatie en –evaluatie.
  • Normstelling bij agressie en geweld (eenduidigheid bij medewerkers in het kijken naar emotie en agressie en het leggen van de grens in het gedrag van burgers).
  • Vaardigheidstraining voor medewerkers en leidinggevenden.

Bekijk hier ons product aanbod.