RI&E agressie en geweld

Toelichting
De Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers tot het opstellen van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Onderdeel van deze RI&E zijn agressie en geweldsrisico’s. In een RI&E komen zowel de beleidsmatige, preventieve als curatieve aanpak aan de orde, met de volgende onderwerpen:

Beleidsmatige aanpak
Taken en verantwoordelijkheden vastleggen
Risico’s in kaart brengen
Beleidscyclus doorlopen

Preventieve aanpak
Inrichting gebouw en omgeving
Inrichting werkprocessen
Huisregels en gedragsregels
Training en instructie van medewerkers
Samenwerking van team en leidinggevende
Samenwerking met ketenpartners

Curatieve aanpak
Alarm en assistentie inschakelen
Melden, registreren en analyseren
Opvang en nazorg
Sancties, aangifte en schadevergoeding

Monique van Limpt is expert en mede-beleidsmaker op verschillende thema’s van het A&O domein en Arbo vraagstukken en kan u helpen met een RI&E.