AP logo watermerk

Veilige Werkomgeving

Veilig door het ontwerp en de inrichting van de werkplek

Stelt u zich wel eens de vragen ‘Hoe zorg ik ervoor dat burgers zich veilig voelen in ons pand? en ‘Hoe bescherm ik mijn medewerkers tegen agressie vanuit burgers, klanten, cliënten of patiënten?’ AgressiePrevent adviseert, leidt op en audit op het terrein van sociaal veilig ontwerpen en inrichten van publieke en private locaties, ruimten en werkplekken. Het doel hiervan is het verhogen van het veiligheidsgevoel van uw medewerkers en het voorkomen van agressie en ongewenst gedrag.

Wilt u meer weten over hoe wij bijdragen aan veiligheidsbeleving en incidentreductie? Neem contact op.