AP logo watermerk

Training Opvang en Nazorg

Competenter worden in het opvangen van medewerkers na een schokkende gebeurtenis

Regelmatig worden medewerkers in het werk geconfronteerd met schokkende gebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan agressie-incidenten, ziekte of overlijden van een collega, een verkeersongeluk e.d. Dergelijke gebeurtenissen kunnen grote impact hebben op mensen en het welzijn in werk en privé, voor langere tijd negatief beïnvloeden. Goede opvang en nazorg kunnen deze negatieve effecten voorkomen of in ieder geval verminderen. Door het bieden van goede opvang en nazorg voelt de medewerker zich daarnaast gesteund door de organisatie en komt de verwerking beter op gang.
AgressiePrevent biedt u de training Opvang en Nazorg aan. Deze training wordt u online aangeboden en bestaat uit drie delen die u los van elkaar, of als pakket kunt volgen. De training is opgebouwd uit een deel theorie en een deel gespreksvaardigheidstraining.

Opbouw training
Deel 1: Theorie over schokkende gebeurtenissen en de impact ervan.
U ontvangt van ons een geanimeerde presentatie, waarin de theorie over schokkende gebeurtenissen en de impact ervan wordt toegelicht. U kunt dit deel op een voor u gewenst moment volgen. Als u ook de andere delen van onze online training volgt, is het de bedoeling dat u deel 1 heeft doorlopen voordat deel 2 start. Duur van de presentatie: 1 uur.

Deel 2: De organisatie van goede opvang en gespreksmomenten.
In het tweede deel wordt in een online meeting met de deelnemers en de trainer, ingezoomd op de randvoorwaarden voor een goede opvang. Daarnaast komen de verschillende opvang- en nazorggesprekken aan bod en de gesprekstechnieken die daarbij horen. De uitleg wordt geïllustreerd met behulp van filmmateriaal. Duur van de bijeenkomst: 1,5 uur.

Deel 3: Individueel trainingsmoment.
In het laatste deel van de training bieden we u de gelegenheid om een opvanggesprek te oefenen met een acteur. We bieden u deze training individueel aan, zodat er veilig en efficiënt kan worden geoefend. Duur van de training: 1,5 uur.

Wilt u competenter worden in het opvangen van medewerkers? Als u hier uw interesse aangeeft nemen wij contact met u op.