AP logo watermerk

Online opleiding Coördinator Agressie & Geweld

voor gemeenten en sociaal domein

Wilt u echt een bijdrage leveren aan een sociaal veilige organisatie?

Met onze online-opleiding tot coördinator Agressie & Geweld leert u goed invulling te geven aan uw taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van agressiepreventie. Agressiepreventie richt zich hierbij op het voorkomen en beheersen van agressief gedrag vanuit inwoners gericht tegen medewerkers van uw organisatie. Met onze opleiding bent u beter in staat om dit thema duurzaam vorm te geven binnen uw organisatie.

Voor wie?
Deze opleiding is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn bij gemeenten en sociaal domein of hier affiniteit mee hebben. De opleiding richt zich zowel op nieuwe als meer ervaren professionals die toe zijn aan het opdoen of opfrissen van inhoudelijke kennis op het thema ‘agressie van inwoners gericht tegen gemeentelijk medewerkers’.

Wat leert u in deze opleiding?
U krijgt de tools aangereikt om in uw organisatie aan de slag te gaan met bestaande vraagstukken op het gebied van agressiepreventie. U leert wat minimaal geregeld moet zijn in uw organisatie en wat hierin uw rol, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn als coördinator Agressie & Geweld. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het duurzaam opzetten en implementeren van agressiepreventiebeleid. Het speelveld en de actoren rondom het thema ‘agressie van inwoners’ wordt in kaart gebracht en u krijgt praktische tools aangereikt om draagvlak in uw organisatie voor het thema te ontwikkelen.

Hoe wordt gewerkt?
Facturering vindt plaats voor aanvang van de opleiding. De maximale groepsgrootte bedraagt 6 deelnemers. U ontvangt vooraf aan de start van de opleiding een fysieke opleidingsmap. De opleiding bestaat uit 8 online bijeenkomsten van 2 uren. De bijeenkomsten vinden 1x per 2 weken. Tussen de bijeenkomsten wordt door de deelnemers een praktijkopdracht uitgevoerd. Tussen de bijeenkomsten door bestaat de mogelijkheid van het uitwerken van opdrachten. Deelnemers ontvangen vanuit AgressiePrevent een certificaat van deelname bij een minimale aanwezigheid van 7 van de 8 bijeenkomsten.

Onze opleiding richt zich op de onderstaande onderwerpen en vraagstukken:

Onderwerpen
>
Wat houdt de rol in van Coördinator Agressie en Geweld?
> Wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden?
> Welke kennis heeft u nodig op het gebied van het thema agressiepreventie?
> Hoe ziet het speelveld van wetgeving en sectorafspraken eruit?

Vraagstukken
>
Hoe krijgt u de ambitie van uw organisatie helder?
> Hoe werkt u binnen de beleidsmatige- en organisatorische kaders van uw organisatie?
> Hoe houdt u agressiepreventie levend binnen uw organisatie?
> Hoe zet u het thema op de kaart bij uw managementteam?
> Hoe vertaalt u de ambitie van uw organisatie in concrete activiteiten?
> Hoe werkt u vanuit een jaarplan?

Voor de Online opleiding Coördinator Agressie & Geweld van het najaar van 2023 en het jaar 2024 worden de lesdata binnenkort gepubliceerd. Onderstaand treft u een overzicht van de betreffende lesblokken aan.

Blok 1
Oriëntatie

– Kennismaking en toelichting werkwijze opleiding
– De context van agressiepreventie inzake wet- en regelgeving
– Verkenning jouw rol en positie binnen je eigen organisatie

Blok 2
Verkenning van het Speelveld

– Over actoren, rollen, taken en bevoegdheden van betrokkenen bij het agressiepreventiebeleid
– De rol en positie van de CAG

Blok 3
Draagvlak voor Agressiebeleid

– Theorie: aspecten van draagvlak – veranderkundige processen
– Over Macht en Kracht – model 3B
– Actoren/Krachtenveld analyse

Blok 4
Over beïnvloeding en sturing

– Opdrachtbespreking van opdracht blok 3
– Beïnvloedingsstrategieën
– Jouw stijl centraal
– Best Practices

Blok 5
Interne communicatie

– Structuur en proces
– Relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Blok 6
Beleidsaspecten centraal

– Visie op agressiepreventie: over normstelling en meldgedrag
– Kijken naar de Arbo-catalogus
– Opdracht: vergelijken eigen agressiepreventiebeleid met beleidsaspecten van de arbo-catalogus

Blok 7
Van voorbereiding naar actie

– Werken vanuit een jaarplan
– Organiseren van: training en opleiding; werkplekveiligheid; opvang en nazorg
– Opdracht: maak je jaarplan

Blok 8
Reflectie

– Opdrachtbespreking: opdracht blok 7
– Borgingsaspecten
– Persoonlijke reflectie en evaluatie

Interesse in deze opleiding?
Meld u dan hier aan.