AP logo watermerk

Online opleiding Auditor Veilige Locatie

voor gemeenten en sociaal domein

Wilt u een duurzame bijdrage leveren aan een sociaal veilige organisatie?

Met onze online-opleiding tot auditor Veilige Locatie leert u hoe een goed ontwerp, een goede inrichting en een goed beheer van de fysieke locatie kan bijdragen aan agressiepreventie. Naast beleid opstellen en het trainen van uw medewerkers is sociaal veilig ontwerpen een belangrijk aspect in het voorkomen van agressie vanuit inwoners/bezoekers gericht op uw medewerkers. Met onze opleiding bent u beter in staat om onderzoek uit te voeren advies te geven over het ontwerp en de inrichting van de werkplekken binnen uw organisatie.

Voor wie?
Deze opleiding is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn bij gemeenten en sociaal domein of hier affiniteit mee hebben. Te denken valt aan medewerkers Facilitair, preventiemedewerkers, arbo-coördinatoren, coördinatoren agressie en geweld en alle professionals die betrokken zijn bij het treffen van preventiemaatregelen gericht op het thema ‘agressie gericht tegen gemeentelijke medewerkers’.

Wat leert u in deze opleiding?
U krijgt de tools aangereikt om in uw organisatie onderzoek te doen naar en advies te geven over de sociale veiligheidsaspecten die zijn verbonden aan het ontwerp, de inrichting en het beheer van de werklocatie. U kunt hiermee een duurzame bijdrage leveren aan beleid gericht op het voorkomen van agressie vanuit inwoners/bezoekers gericht tegen medewerkers van uw organisatie. Uw voorstellen zijn vaak te zien als ‘quick wins’ en vergroten zowel de objectieve veiligheid (afname agressie-incidenten) als dat ze positief bijdragen aan het veiligheidsgevoel van medewerkers.

Hoe wordt gewerkt?
De onderstaande onderwerpen en vraagstukken worden behandeld in 8 online bijeenkomsten van 2,5 uren. Deze bijeenkomsten vinden normaliter plaats 1x per 2-3 weken. Daarnaast vindt er 1x een online individuele sessie plaats van 1,5 uren. De inhoud en vorm van deze sessie wordt bepaald door een door de cursist geformuleerde vraagstelling. Het accent kan liggen op: advies (kennis en aanpak); coaching (persoonlijk); training (communicatie). Het tijdstip waarop de sessie plaatsvindt is voor de uitvoeringsdatum van blok 8. Tussen de bijeenkomsten door bestaat de mogelijkheid van het uitwerken van opdrachten. De maximale grootte van de deelnemersgroep bedraagt 6 cursisten. De kosten van deze opleiding bedragen € 1.695,-, exclusief btw. Facturering vindt plaats bij/voor aanvang van de opleiding. Deelnemers ontvangen bij aanvang van de opleiding een fysieke opleidingsmap. Na afloop van de opleiding ontvangen deelnemers vanuit AgressiePrevent een certificaat van deelname indien zij aan ten minste 7 van de 8 bijeenkomsten hebben deelgenomen en de opleidingsopdracht hebben afgerond. Gecertificeerde personen kunnen zich laten inschrijven in het betreffende opleidingsregister van AgressiePrevent.

Onderwerpen
> Wat houdt de rol in van Auditor Veilige Locatie en welke randvoorwaarden en dilemma’s brengt deze rol en positie met zich mee.
> Hoe past sociaal veilig ontwerpen in het thema ‘voorkomen van publieksagressie’?
> Wat houdt het concept CPTED in?
> Welke CPTED strategieen zijn er en hoe zijn deze toepasbaar op de locatie van een gemeentehuis/stadskantoor?
> Hoe voer je een sociale veiligheidsaudit uit gericht op de fysieke aspecten van de werklocatie?
> Hoe rapporteer en communiceer je de resulaten van een gedaan onderzoek/audit?

Voor de Online opleiding auditor Veilige Locatie van 2023 treft u onderstaand de lesdata met de betreffende lesblokken aan.

2023
09.30-12.00

Blok 1
Oriëntatie

– Kennismaking met elkaar en met de opleiding (doel en werkwijze)
– Oriëntatie op het thema agressiepreventie
– Opdracht

2023
09.30-12.00
Blok 2
Het concept CPTED

– Opdrachtbespreking
– Het concept ‘CPTED’ (CrimePrevention Through Enviromental Design)

2023
09.30-12.00
Blok 3
CPTED strategieën

– CPTED Strategieën
– Security management
– Een aanpak – het DSA model

2023
09.30-12.00
Blok 4
Toepassingsgebied 1

Toepassingsgebied: Het Gemeentehuis
– Buitenomgeving
– Parkeerplaats en looproutes
– Entree en stadshal

2023
09.30-12.00
Blok 5
Toepassingsgebied 2

Toepassingsgebied: Het Gemeentehuis
– Balie/receptie – loketten
– Spreekkamers

2023
09.30-12.00
Blok 6
De rol van adviseur en auditor

– Verkenning van de rol en positie van de Auditor Veilige Locatie binnen de organisatie
– Over intern adviseren en auditoren
– Opdrachtgeverschap

2023
09.30-12.00
Blok 7
De audit

– Voorbereiding audit
– Uitvoering audit
– Verslaggeving en interne communicatie

2023
09.30-12.00
Blok 8
Reflectie

– Opdrachtbespreking
– Borgingsaspecten
– Persoonlijke reflectie en evaluatie

Interesse in deze opleiding?
Meld u dan hier aan.