AP logo watermerk

Online training Lastige Telefoongesprekken

Effectief zijn in het communiceren onder druk.

AgressiePrevent ontwikkelde de training ‘Lastige Telefoongesprekken’.
In deze training leren deelnemers om effectief te blijven communiceren in hun contact met burgers/inwoners.
Onder lastige gesprekssituaties verstaan we het door de burger aanhoudend blijven doorpraten over hetzelfde onderwerp; een burger die geen ‘nee’ accepteert en blijft doorzeuren; een burger die druk uitoefent door eisen te stellen of te dreigen met een klacht; een burger die boos wordt en verwijten geeft op de organisatie of collega’s; een burger die verbaal agressief wordt of verbaal gaat dreigen.


Hoe werkt het?
Na een korte kennismaking en theoretische toelichting worden de deelnemers uitgenodigd om deel te nemen aan korte, individuele oefeningen met de acteur (korte communicatieoefeningen, geen lang rollenspel). De oefeningen maken de deelnemers vaardiger in het hanteren van het 5-fasenmodel gericht op emotiehantering en agressiepreventie. Het model bestaat uit: 1. Contact kunnen maken; 2. Emotionele ondersteuning bieden; 3. Resetten en feedbackgeven; 4. Grens stellen; 5. Grens houden. Naast het oefenen van het 5-fasenmodel is er ook ruimte om eigen situaties in te brengen. Tijdens de oefeningen wordt door een trainer en acteur praktische feedback gegeven. Onze training is sterk praktijkgericht. Leren door doen! Het maximum aantal deelnemers voor deze training is 6 personen. De duur bedraagt 1 dagdeel. De training vindt plaats via een online beeldverbinding. Dit kan bijvoorbeeld zijn via MS Teams, Webex, Skype voor Bedrijven of Zoom.

Spreekt deze vorm van trainen u aan?
Als u hier uw interesse aangeeft nemen wij contact met u op.