Incidentenanalyse.

Om uw agressiepreventiebeleid verder te ontwikkelen is Inzicht in het waarom en wanneer van incidenten die te maken hebben met agressie en ervan leren  een belangrijks stap.

Wij onderzoeken uw incidenten door in gesprek te gaan met betrokkenen en rapporteren onze bevindingen in een goed leesbaar verslag. Met dit resultaat krijgt u praktische handvatten aangereikt om het sociaal veiligheidsniveau in het omgaan met klanten, burgers, cliënten en/of patiënten verder te verhogen.

Rob van den Biggelaar is CEPTD expert en kan u adviseren op het ontwerpen en inrichten van veilige locaties .