AP logo watermerk

Individuele Gesprekstraining

Maximaal rendement met een veilige, individuele gesprekstraining op maat

Bij AgressiePrevent betekent een ‘individuele gesprekstraining’ een persoonlijke, online trainingssessie, gericht op een concrete gesprekssituatie. Deze gesprekssituatie kan in het kader van agressiepreventie bijvoorbeeld zijn het voeren van een telefoongesprek met een boze klant, het te woord staan van een ontevreden burger aan de balie of het voeren van een emotioneel gesprek in de spreekkamer. Ook kunt u bij AgressiePrevent gesprekssoorten trainen als een verzuimgesprek, een ‘slechtnieuws’ gesprek, of het geven van feedback.

Hoe werkt het precies?
De persoonlijke trainingssessie duurt ongeveer 1 ½ uur en wordt door de deelnemer voorbereid met een casus en voorbeeldfilmpjes die wij vooraf aanreiken. Op de afgesproken dag en tijdstip maken we contact met de deelnemer via een computerverbinding. Tijdens de trainingssessie wordt de cursist begeleid door een ervaren communicatietrainer en een professionele acteur. De sessie wordt erg praktisch ingericht ‘leren door doen!’. De trainer en acteur geven tips en feedback die altijd aansluiten op het competentieniveau van de deelnemer. In korte tijd worden leerpunten zichtbaar en oefenen deelnemers hun belangrijkste gespreksvaardigheden.

Wat kan worden getraind?
In het kader van agressiepreventie:

 • Omgaan met emotioneel en agressief gedrag aan de telefoon.
 • Omgaan met boze en agressieve burgers aan de balie.
 • Reageren op boosheid en verbale agressie in de spreekkamer.
 • Voeren van een eerste opvanggesprek na een agressie-incident.

Communicatietrainingen:

 • Slecht-nieuws gesprek (het vertellen van slecht nieuws aan een ander).
 • Signalerings-/preventiegesprek (in het kader van voorkomen arbeidsverzuim).
 • Functioneringsgesprek (in gesprek over het functioneren van de medewerker en de ondersteuning hierbij door de leidinggevende).
 • Feedbackgesprek (een ander bewust maken van zijn/haar gedrag en komen tot gedragsverandering).
 • Discipline-/correctiegesprek (het voeren van een gesprek bij het niet nakomen van afspraken of bij ongewenst gedrag).
 • Verzuimgesprek (telefonische verlofaanvraag/ contactgesprek/ frequent verzuim gesprek).

Eigen casus:

 • U kunt ook uw eigen communicatievraag of casus bij ons inbrengen.

Door het persoonlijke en intensieve karakter van de individuele online leersessies bereiken deelnemers een maximale trainingsopbrengst in een veilige leeromgeving. Spreekt deze vorm van trainen u aan? Als u hier uw interesse aangeeft nemen wij contact met u op.