AP logo watermerk

Training Communiceren onder Druk voor Boa’s

Leren om het verschil te maken tussen escalatie en acceptatie.

AgressiePrevent ontwikkelde de training ‘Communiceren onder Druk voor Boa’s’. In deze training leren boa’s hun communicatieve vaardigheden in te zetten om in spanningsvolle situaties met individuele burgers of groepen, te de-escaleren en hun eigen veiligheid te waarborgen.

Hoe werkt het?
In onze training van 1 dagdeel (3 uren) starten we met een stukje theorie over de drie aspecten van communicatie en doen hiermee een aantal korte oefeningen. Daarna gaan we met de inzet van de co-trainer/acteur aan de slag met het oefenen van situaties waarbij de burger weerstandsgedrag laat zien en er risico bestaat op escalatie tot agressie. De situaties zijn ontleend zijn de werkpraktijk van de boa zoals het aanspreken van een burger op het zich niet houden aan de (corona)regels, het door een groepje veroorzaken van overlast of het bekeuren van een chauffeur wegens een verkeerd geparkeerde auto. Uiteraard is er ruimte voor het door de deelnemers inbrengen van hun eigen casus. De casussen worden eerst uitgevoerd door de individuele deelnemer. Vervolgens wordt geoefend in samenwerking met een collega.
Tijdens de training geven de trainer en acteur feedback op de uitgevoerde oefeningen. Zo ontstaat bij de deelnemers inzicht in houdingsaspecten verbonden aan hun optreden. De training sluit af met een gezamenlijk reflectie en evaluatie.

Onze training is sterk praktijkgericht. Leren door doen! Spreekt deze vorm van trainen u aan?
Als u hier uw interesse aangeeft nemen wij contact met u op.