AP logo watermerk

Arenagesprek

Actualiseer uw agressiebeleid met een Arenagesprek.

Wilt u de input van de ervaringen binnen uw organisatie met agressie van burgers, en de ambtelijke en bestuurlijke organisatie verbinden aan de aanpak? Het Arenagesprek is uitermate geschikt als start van een beleidsontwikkelings- of actualisatietraject.

Een Arenagesprek is een gespreksvorm van ongeveer 2,5 uur waarin bestuur, management en medewerkers met elkaar afstemmen rondom een thema als bijvoorbeeld ‘publieksagressie’. Door een arenagesprek ontstaat duidelijkheid over de soort en frequentie van incidenten, de effecten op de beleving van medewerkers, leidinggevenden en bestuurders en de effectiviteit van uw agressiepreventiebeleid.

Hoe werkt het precies?
Een arenagesprek duurt ongeveer 2 ½ uur, en kent een specifieke opzet als volgt:
Deelnemers nemen plaats in twee ringen. In de binnenring nemen medewerkers plaats, in de buitenring leden uit management en bestuurders. We starten het gesprek door te luisteren naar de persoonlijke ervaringen van medewerkers met agressie van burgers. We horen wat voor incidenten voorkomen, en plaatsen hun mening, gevoel en emotie centraal. Nadat medewerkers hun verhaal hebben gedaan reageert het management (dus geplaatst in de buitenring) hierop. Door elkaar vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan, wordt de dialoog over publieksagressie binnen uw organisatie gestart.

We helpen u met de voorbereiding van een Arenagesprek tijdens een werkbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we welke vragen we centraal stellen, wie deelneemt aan het arenagesprek en welke praktische voorzieningen aanwezig moeten zijn.

Wat levert een arenagesprek u op?
· Medewerkers voelen zich gehoord en erkend in hun ervaringen met publieksagressie.
· Managers en bestuurders zijn geïnformeerd over de aanwezigheid van publieksagressie, de beleving van medewerkers en de eigen reflectie hierop
· U krijgt input voor het op te stellen of te actualiseren agressiebeleid.

Wilt u binnen uw organisatie in gesprek over klantenagressie? Als u hier uw interesse aangeeft nemen wij contact met u op.